Vა ისტორია

Vა
ისტორია
პედაგოგი=ზაზა ბერიძე
07.06.2019
გაკვეთილის თემა:
აჭარა ბუნებრივი და ისტორიული ღირშესანიშნაობები
გაკვეთილის მიზანი:
აჭარის ღირშესანიშნოებების შესწავლა ვიზუალური მასალის დახმარებით

დაწვრილებით..