მთავარი

მომავლის სკოლა

   "მომავლის სკოლა" - ქართული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი აზროვნება და ევროპული გამოცდილება.

   "მომავლის სკოლა" - გზამკვლევი ეროვნული გამოცდებისაკენ, სწავლება რეპეტიტორის გარეშე.

   "მომავლის სკოლა" - მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები. არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი.  

   "მომავლის სკოლა" - კეთილგანწყობილი გარემო. გამარტივებული, საინტერესო და ახალი მეთოდებით სწავლება.

     სკოლის დევიზი: ცოდნა ქვეყნის მომავალია

 


 

IV ბ მათემატიკა

IV ბ
მათემატიკა
პედაგოგი=ნინო გოგიჩაიშვილი
06.06.2019
გაკვეთილის თემა:
მთელი და წილადი რიცხვები
გაკვეთილის მიზანი:
წილადის წაკითხვა და გამოსახვა.წილადის ჩაწერა მრიცხველისა და მნიშვნელის მითითება.

დაწვრილებით..