ქართული ენა და ლიტერატურა

Vბ 
ქართული ენა და
ლიტერატურა
პედაგოგი=თინიკო ლამპარაძე
05.06.2019
გაკვეთილის თემა:
რას გვაძლევს ქართული ლიტერატურა
გაკვეთილის მიზანი:
ლიტერატურის სპეციფიკის,მისი მიზნებისა და დანიშნულების კვლევა,სხვა საგნებთან შედარება-შეპირისპირება,შესწავლილი მასალის ანალიზი,მოსწავლეთა შემოქმედებითი და კრიტიკული უნარ-ჩვევების გამოჩენა.ზეპირმეტყველების უნარის განვითარება.

დაწვრილებით..