მთავარი

მომავლის სკოლა

   "მომავლის სკოლა" - ქართული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი აზროვნება და ევროპული გამოცდილება.

   "მომავლის სკოლა" - გზამკვლევი ეროვნული გამოცდებისაკენ, სწავლება რეპეტიტორის გარეშე.

   "მომავლის სკოლა" - მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები. არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი.  

   "მომავლის სკოლა" - კეთილგანწყობილი გარემო. გამარტივებული, საინტერესო და ახალი მეთოდებით სწავლება.

     სკოლის დევიზი: ცოდნა ქვეყნის მომავალია

 


 

ქართული ენა და ლიტერატურა

Vბ 
ქართული ენა და
ლიტერატურა
პედაგოგი=თინიკო ლამპარაძე
05.06.2019
გაკვეთილის თემა:
რას გვაძლევს ქართული ლიტერატურა
გაკვეთილის მიზანი:
ლიტერატურის სპეციფიკის,მისი მიზნებისა და დანიშნულების კვლევა,სხვა საგნებთან შედარება-შეპირისპირება,შესწავლილი მასალის ანალიზი,მოსწავლეთა შემოქმედებითი და კრიტიკული უნარ-ჩვევების გამოჩენა.ზეპირმეტყველების უნარის განვითარება.

დაწვრილებით..