მთავარი

მომავლის სკოლა

   "მომავლის სკოლა" - ქართული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი აზროვნება და ევროპული გამოცდილება.

   "მომავლის სკოლა" - გზამკვლევი ეროვნული გამოცდებისაკენ, სწავლება რეპეტიტორის გარეშე.

   "მომავლის სკოლა" - მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები. არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი.  

   "მომავლის სკოლა" - კეთილგანწყობილი გარემო. გამარტივებული, საინტერესო და ახალი მეთოდებით სწავლება.

     სკოლის დევიზი: ცოდნა ქვეყნის მომავალია

 


 

I ა ქართული ენა და ლიტერატურა

I ა
ქართული ენა და ლიტერატურა
პედაგოგი=ლელა ბერსენაძე
15.05.2019
გაკვეთილის თემა:
იგავ-არაკი "მგელი და კრავი"
გაკვეთილის მიზანი:
მოსწავლემ შეძლოს ტექსტის გააზრება,პრობლემური საკითხის გამოყოფა.საკუთარი აზრისა და შეფასების დემონსტრირება.

დაწცრილებით..