მთავარი

მომავლის სკოლა

   "მომავლის სკოლა" - ქართული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი აზროვნება და ევროპული გამოცდილება.

   "მომავლის სკოლა" - გზამკვლევი ეროვნული გამოცდებისაკენ, სწავლება რეპეტიტორის გარეშე.

   "მომავლის სკოლა" - მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები. არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი.  

   "მომავლის სკოლა" - კეთილგანწყობილი გარემო. გამარტივებული, საინტერესო და ახალი მეთოდებით სწავლება.

     სკოლის დევიზი: ცოდნა ქვეყნის მომავალია

 


 

ქართული ენა და ლიტერატურა

II ბ
ქართული ენა და
ლიტერატურა
პედაგოგი=თეონა შანთაძე
10.05.2019
გაკვეთილის თემა:
სირცხვილის აშორება
ი.გოგებაშვილი
გაკვეთილის მიზანი:
1)მოთხრობის კითხვა-დამუშავება,გაგება-გააზრება
2)აზროვნების განვითარება
3)წერითი უნარების განვითარება