ნათელი დაღუპულთა სულებს

#ჩვენგვახსოვს9აპრილი!
#ჩვენარვივიწყებთწარსულს!
ნათელი დაღუპულთა სულებს
9 აპრილი საქართველოს დიდი ისტორიაა
მივყვებით 9 აპრილის ნაკვალევს

დაწვრილებით..