ვისწავლოთ ერთად

კვირეული დაწყებით საფეხურზე! 
 II-ბკლასი
ინგლისური ენა და ლიტერატურა
პედაგოგი=ვერა ჭყონია
29.03.2019წ
გაკვეთილის თემა- "Springtime”- “გაზაფხულის დროა"
გაკვეთილის მიზანი: ახსნილი მასალის შინაარსის გაგება-გააზრება.
ძველი,ახალი სიტვების გამოყენება წინადადებებში
სიტყვების შესწავლა ( ათვისება)
საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება და გადმოცემის უნარი
მოსწავლეებს შეუძლიათ დასვან კითხვები;გაიცნონ ადამიანი;დაასახელონ წელიწადის დროები;გამართულად წარმოთქვან ბუნებრივი მოვლენები ინგლისურად;მოუსმინომ ვიდეოფირს და შეაჯამონ;დაახასიათონ გაზაფხული;ააწყონ ასოები და შეადგინონ წინადადებები;იმღერონ გაზაფხულზე.
მოსწავლეებს გამომუშავებული აქვთ და ეუფლებიან ლექსიკურ მარაგს თვალსაჩინოებების ფონზე.
წარმატება მომავლელებს!!!

დაწვრილებით..