მთავარი

მომავლის სკოლა

   "მომავლის სკოლა" - ქართული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი აზროვნება და ევროპული გამოცდილება.

   "მომავლის სკოლა" - გზამკვლევი ეროვნული გამოცდებისაკენ, სწავლება რეპეტიტორის გარეშე.

   "მომავლის სკოლა" - მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები. არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი.  

   "მომავლის სკოლა" - კეთილგანწყობილი გარემო. გამარტივებული, საინტერესო და ახალი მეთოდებით სწავლება.

     სკოლის დევიზი: ცოდნა ქვეყნის მომავალია

 


 

რეიტინგული წერა დაწყებით საფეხურზე

შპს მომავლის სკოლაში გრძელდება ელექრონული რეიტინგული წერები დაწყებით საფეხურზე
დღე მეორე
15.02.2019წ
ქართული ენა და ლიტერატურა 
V-ა V-ბ კლასი

დაწვრილებით..