მთავარი

მომავლის სკოლა

   "მომავლის სკოლა" - ქართული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი აზროვნება და ევროპული გამოცდილება.

   "მომავლის სკოლა" - გზამკვლევი ეროვნული გამოცდებისაკენ, სწავლება რეპეტიტორის გარეშე.

   "მომავლის სკოლა" - მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები. არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი.  

   "მომავლის სკოლა" - კეთილგანწყობილი გარემო. გამარტივებული, საინტერესო და ახალი მეთოდებით სწავლება.

     სკოლის დევიზი: ცოდნა ქვეყნის მომავალია

 


 

აკადემიური პრეზიდენტი-დეა დარჩია

თვითმართველობის არჩევნები-2017-2018 ს/წ
აკადემიური პრეზიდენტი-დეა დარჩია.
მადლობა საარჩევნო კომისიას -მოწესრიგებული და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარებისათვის.
მომავალი თქვენია !