ვიდეო გალერეა

გაცვლითი პროგრამა ბლექბერნის უნივერსიტეტში

ბოლო ზარი მომავლის სკოლაში

მომავლის სკოლა გიწვევთ 

შიდა დაკვირვების სტანდარტული გაკვეთილი

2019 წლის 31 ოქტომბერს VIII კლასში ჩატარდა შიდა დაკვირვების სტანდარტული გაკვეთილი, რომელსაც ესწრებოდნენ შეფასების ჯგუფის წევრები.
საგანი-რუსული ენა
გაკვეთილის თემა-მისალმება
გაკვეთილის მიზანი-მოსწავლეები შეძლებენ კითხვის, წერის, მოსმენის უნარის განვითარებას.
მასწავლებელი- ნინო ჭყონია

დაწვრილებით..