შპს მომავლის სკოლაში ჩატარდა 2021-2022 სასწავლო წლის თვითმმართველობის არჩევნები.

შპს მომავლის სკოლაში ჩატარდა 2021-2022 სასწავლო წლის თვითმმართველობის არჩევნები.

🇬🇪🇬🇪🇬🇪პროცესი მიმდინარეობდა მშვიდ გარემოში. ადგილი არ ჰქონია არანაირ დარღვევას და ინციდენტს.

არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიეღო 199 მოსწავლეს.

მათ შორის არ გამოცხადაა 13.ხმა მისცა 186-მა მომავლელმა.ბათილ ბიულეტინად ჩაითვალა 6 ხმა.სულ იყო 5 კანდიდატი.ხმები კი გადანაწილდა შემდეგნაირად:

N2 გიორგი სირაძე-10 ხმა

N1 ბაჩანა გუჩმანიძე -12 ხმა

N5 ნიკა ბერიძე 19 ხმა

N3 საბა კუნჭულია-22 ხმა

N4 თიკო შეწირული 117 ხმა

ხმათა უმრავლესობით გამარჯვებულიამე-11 კლასის მოსწავლე თიკო შეწირული