Შეხვედრები სკოლის თანამᲨრომლებთან – სამუᲨაო პოლიტიკის დასახვეწად

ბათუმის მომავლის სკოლის ადმინისტრაცია აგრᲫელებს Შეხვედრებს სკოლის თანამᲨრომლებთან, პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი სკოლის სამუᲨაო პოლიტიკის დასახვეწად, რათა სასწავლო პროცესი უსაფრᲗხო გარემოᲨი წარიმართოს. ამისათვის კი:
=ხდება ახალი Შენობის კარგად გაცნობა.
= საევაკუაციო გეგმის მიხედვით Შენობის დათვალიერება.
= ცეცხლმაქრების გამოყენების ინსტრუქციის Შეხსენება.
= პანდემიის დროს,სადეზინფექციო დისპენსერებისა და ჰიგიენური პოსტერების განთავსება.
= სკოლის უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დებულების პროექტის ᲨემუᲨავება
= Შრომის უსაფრთხიების პოლიტიკა და ფუნქციების განაწილება.
=სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და კათედრებთან Შეთანხმება.
= მზადება სკოლის პირველი პედსაბᲭოსათვის და მᲨობლებთან დისტანციური საინფორმაციო Შეხვედრებისათვის.