აქტიური სამზადისი ახალი სასწავლო წლისთვის

მომავლის სკოლა აქტიურად ემზადება ახალი სასწავლო წლისათვის!🛎
მთავრდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება-მოწყობა!🛎
ასევე ეზოს კეთილმოწყობა! 🛎